Select your language

Photos by JAKE CLENNELL

Od przeszło 60 lat B.K.S. Iyengar z nieustannym natchnieniem genialnie udoskonala i naucza klasycznej jogi. Poprzez pełną wigoru praktykę, wnikliwe studia dostępnych starożytnych tekstów i nauczanie tysięcy studentów z całej kuli ziemskiej sięgnął do korzeni jogi i przedstawiając sztukę jogi z naukową precyzją przybliżył ją do poziomu myślenia współczesnej cywilizacji.


B.K.S. Iyengar jest autorem książek:

  • Light on Yoga (Światło jogi)
  • Light on Pranajama (Pranajama - sztuka oddychania w jodze)
  • The Art of Yoga, The Tree of Yoga (Drzewo jogi)
  • Light on the Yoga Sutras of Patanjali

Obecnie naucza ze swoją córką Geetą i synem Prashantem w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (R.I.M.Y.I.) w Punie w Indiach.

Co to jest Joga Iyengara?

Obecnie naucza ze swoją córką Geetą i synem Prashantem w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (R.I.M.Y.I.) w Punie w Indiach.
Joga nauczana przez B.K.S. Iyengara kładzie szczególny nacisk na integrację, jedność ciała, umysłu i ducha. Joga wg Iyengara opiera się na ośmiu stopniach opisywanych przez Patanjalego w jego klasycznych rozprawach - Jogasutrach. Joga Iyengara podkreśla rozwój siły, wytrwałości, elastyczności i równowagi, a także koncentracje (Dharana) i medytacje (Dhyana).
Studenci Centrum Jogi B.K.S. Iyengara w Lublinie mają praktyczną możliwość poznania wiedzy o asanach (postawach) i pranajamach (technikach oddychania). Asany w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji są przystosowywane do osób tego wymagających. Użycie różnych pomocy w maksymalny sposób otwiera świadomość w całym ciele oraz poprawia krążenie krwi. Dzięki zwróceniu szczególnej uwagi na harmonijną i zrównoważoną pracę w postawach Jogi Iyengara, wielu studentów odkrywa, że ich praktyka jogi pomaga im rozwiązać gnębiące od lat bloki mięśniowo-szkieletowe i psychiczne. Ta sama precyzyjna i systematyczna praktyka doprowadza zaangażowanych studentów do odkryć w sferze wzajemnych powiązań ciała i umysłu.

Metodę Jogi Iyengara wyróżnia niespotykana precyzja nauczania postaw jogi (asan), oraz maksymalne skupienie uwagi na ciele i sposobie jego ustawienia. Abyśmy mogli to osiągnąć potrzeba do tego nieugiętych poszukiwań na głębokich poziomach świadomości i samo-penetracji w każdym momencie, w każdej chwili praktyki asan (postaw).

Przez przeszło 25 ostatnich lat B.K.S. Iyengar wielokrotnie podróżował do Europy, Afryki, Azji i Ameryki Północnej. Jego wyprawy umożliwiły poznanie praktyki jogi i uświadomiły korzyści płynące z jej uprawiania ludziom żyjącym na współczesnych najwyżej rozwiniętych poziomach cywilizacji.

Dzięki nieporównywalnym duchowym i fizycznym korzyściom, które praktykujący jogę urzeczywistnili, Joga Iyengara jest obecnie najpopularniejszą formą jogi na świecie.

Realizacja: Webwood