Większość z nas jest świadoma, iż złe samopoczucie psychiczne, oraz brak równowagi psychicznej jest spowodowany stresem, napięciem, niemożnością sprostania codziennym problemom, strachem, brakiem marzeń, entuzjazmu, woli i energii, oraz bezczynnością. Wszystkie te czynniki zaburzające naturalną równowagę najprawdopodobniej dotykały ludzi już przed wiekami, w innym bowiem razie w swoich aforyzmach Patańdżali nie zajmowałby się problemem  cierpienia, smutków i zmartwień, które określił mianem kleś (kleshas).

 

W sutrze 11.31 Patańdżali wskazuje na duchową niewiedzę, ego, pragnienia, niechęci i  przywiązanie do życia jako przyczyny niepokoju umysłu. Następnie w sutrach 1.30 i 31 podaje 13 czynników powodujących jego rozproszenie. Zalicza do nich chorobę, brak zainteresowania czy też ospałość, brak wiary (tendencję do nieustannego powątpiewania), pychę, lenistwo, dogadzanie zmysłom, życie pośród złudzeń, brak wytrwałości, stagnację w działaniu, przygnębienie, rozpacz, oraz brak stabilności w ciele i oddechu. Wszystkie te czynniki oddalają człowieka od zdrowia i harmonii, powodując fizyczne dolegliwości brak równowagi umysłu.

Godny podkreślenia jest fakt, iż tylko 2 spośród wymienionych czynników określone zostały jako fizyczne, mianowicie choroby i brak stabilności w ciele i oddechu, podczas gdy pozostałe są natury psychicznej, mentalnej. By osiągnąć stan pełnej harmonii wszystkie te psychiczne i fizyczne zaburzenia muszą zostać zwalczone przez osobistą zdecydowaną dyscyplinę, wigor i witalność, wiarę i powagę. W sutrze 11.28 Patańdżali objaśnia w jaki sposób poprzez zrozumienie i praktykę ośmiu członów jogi pokonać można wszystkie te przeszkody. On sam dostąpiwszy światła wiedzy w wyniku jogicznej praktyki osiągnął stabilność umysłu i wewnętrzny pokój.

Słowa joga i samadhi są synonimami i oznaczają "pokój" (shanti). Celem i zwieńczeniem jogi jest samadhi, będące doznaniem wewnętrznego pokoju.

Warto zwrócić uwagę na podobieństwa w znaczeniu słów joga i samadhi. Samadhi oznacza zjednoczenie, przywrócenie stanu harmonii, skoncentrowanie świadomości na jednym obiekcie, wytężoną kontemplację lub medytację. Słowo joga wywodzi się od rdzenia "yuj", który oznacza łączenie, związanie, przymocowanie, nakierowanie i skoncentrowanie uwagi. To zjednoczenie indywidualnej jaźni z Jaźnią Wszechświata. Słowo shanti zawiera w sobie również znaczenie uspokojenia, wyciszenia, wolności od namiętności niezakłóconej przez przyjemności i ból. Aby doświadczyć owego uspokojenia i wyciszenia należy wiedzieć jak doprowadzić do zjednoczenia ciała i umysłu, umysłu i Jaźni. Zazwyczaj nie znajdziemy w ludzkim ciele spójności między ciałem a nerwami, nerwami a organami, organami a zmysłami, zmysłami a umysłem, umysłem a inteligencją, inteligencja a wolą, wola a świadomością, oraz świadomością i jaźnią. Joga została wynaleziona właśnie w tym celu, by wszystkie te narzędzia człowieka przywieżć do harmonijnej współpracy.

Osiem członów jogi jest jak gigantyczne drzewo mango, które rozwija się od nasion do korzenia, od korzenia do pnia, od pnia do gałęzi, które puszczając pędy pokrywają się liścmi nasycającymi powietrzem całe drzewo powietrzem, które zaopatruje je w energię pod postacią przenikających korę soków, nastepnie rozkwita, ostatecznie wydając smakowite owoce.

Realizacja: Webwood